18/07/2019
Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ khoa học cho nông dân trong sản xuất nông nghiệp

 

Ngay từ đầu năm 2019 Hội Nông dân tỉnh xây dựng lịch cụ thể đến từng cấp, tại các hội nghị sơ, tổng kết cũng như sinh hoạt định kỳ ở các cấp Hội; nhân rộng những mô hình hay, áp dụng đúng các quy trình khoa học kỹ thuật vào phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, cảnh quan vườn hộ thiết thực nâng cao thu nhập cải thiện cuộc sống; tổng hợp, đánh giá, khen thưởng, biểu dương và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến.Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ Hội từ chi hội trưởng trở lên nhằm tuyên truyền, phổ biến các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp của Chương trình phối hợp. Cung cấp tài liệu cho các cơ sở đảm bảo tốt công tác tuyên truyền, phổ biến. Gắn việc tuyên truyền thực hiện Chương trình phối hợp với công tác sơ kết, tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân hàng năm và gắn chặt với công tác chỉ đạo lãnh đạo về xây dựng phương án thành lập các mô hình, tổ hợp tác, hợp tác xã. Chỉ đạo các cấp Hội hàng tháng, hàng quý gắn với các hoạt động giao ban, hội ý, sinh hoạt chi hội… để tuyên truyền, phổ biến Chương trình phối hợp trong cán bộ, hội viên nông dân đơn vị mình; chú trọng việc phát huy những kết quả làm được, khắc phục những tồn tại, hạn chế và tìm ra giải pháp phù hợp cho những năm tiếp theo. Đến hết quý III năm 2019, công tác phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân và Sở Khoa học công nghệ (KH&CN) đã được thực hiện khá tốt, đạt yêu cầu của chương trình, kế hoạch đề ra bằng nhiều hình thức. Các cấp Hội đã phối hợp tổ chức được hơn 300 cuộc tuyên truyền cho 7.650 lượt người. Nội dung tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến KH&CN, nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Kết hợp tập huấn kiến thức về khoa học kỹ thuật với xây dựng các dự án, mô hình ứng dụng KHCN cho nông dân.

Để mang lại hiệu quả thiết thực cho hội viên, nông dân trong việc ứng dụng KHCN vào sản xuất và đời sống, Hội Nông dân các cấp đã phối hợp với các sở, ngành, các đơn vị khoa học tổ chức được 279 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho hơn 9.000 lượt hội viên, nông dân về các kiến thức trồng trọt, đưa các loại giống lúa mới vào sản xuất cánh đồng mẫu, vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu. Các loại rau, củ, quả, hoa có năng suất cao như ngô, bầu, bí, lạc, cỏ chăn nuôi...; mô hình chăn nuôi lợn liên kết; mô hình chăn nuôi bò chất lượng cao... Tổ chức 117 lớp tập huấn kỹ thuật phân loại rác thải hữu cơ làm phân vi sinh phục vụ sản xuất nông nghiệp cho 8.068 hội viên, nông dân tham gia; bồi dưỡng kiến thức kỹ năng khởi sự doanh nghiệp cho 1200 cán bộ, hội viên, nông dân; tập huấn về hợp tác xã, tổ hợp tác cho cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn tỉnh… Trong 9 tháng đầu năm 2019, Hội Nông dân các cấp tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức 15 lớp dạy nghề cho gần 600 lượt hội viên, nông dân tham gia và phối hợp tổ chức hơn 130 lớp cho hơn 5000 lượt hội viên, nông dân ; phát gần 15.000 tờ rơi về kỹ thuật phân loại rác và xử rác thải tại hộ gia đình cho hội viên, nông dân. Tổ chức 52 đợt tham quan học tập mô hình trong và ngoài tỉnh cho hơn 3000 cán bộ, hội viên, nông dân; tổ chức hàng chục hội thảo về kỹ thuật canh tác đối với một số cây trồng cho hơn 700 hội viên, nông dân. Phối hợp chuyển giao kỹ thuật trồng dưa lưới trong nhà màng, công nghệ tưới nhỏ giọt với kinh phí thực hiện tập huấn, hội thảo là 850 triệu đồng, tham quan học tập kinh nghiệm là 200 triệu đồng.

Sở KH&CN hỗ trợ để Hội Nông dân tỉnh thực hiện Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phát triển mô hình nuôi ong lấy mật tại xã Cẩm Mỹ huyện Cẩm Xuyên;Tổng số 50dự án, mô hình;Tổng kinh phí thực hiện các dự án, mô hình: 1.290 triệu đồng;Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh được cấp kinh phí 552 triệu đồng.

Mặc dù trong năm 2019 những hoạt động KHCN của Hội Nông dân các cấp trong tỉnh giúp nông dân đã đem lại những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên do nguồn kinh phí hỗ trợ hoạt động còn hạn chế; kinh phí hỗ trợ xây dựng và nhân rộng mô hình áp dụng KHCN chưa nhiều; nội dung tuyên truyền vận động chưa phong phú, đa dạng…Trong thời gian tới Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) "Về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"; Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 3/2/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh về "Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020 và những năm tiếp theo" và Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh và Sở Khoa học công nghệ giai đoạn 2016 – 2020.

H.T

In tin    Phản hồi    Lượt truy cập: 47
 
 

© Bản quyền của Trung tâm nghiên cứu khoa học nông vận, Hội nông dân Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang điện tử trên Internet số: 20059/GP-BC, cấp ngày 5/9/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông
Phụ trách: Lê Văn Khôi, Giám đốc Trung tâm. 
Tel: 043.7958596; Fax: 043.7958597, Email: ttkhnv@khnv.org.vn