28/10/2019
Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh công tác tập huấn, chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ cho nông dân

 

Để giúp cho hội viên nông dân năm vững kỹ thuật sản xuất trong nông nghiệp, trong năm 2019 các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp với ngành nông nghiệp tổ chức được 2.850 lớp tập huấn chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho 199.500 lượt cán bộ, hội viên, nông dân; xây dựng 187 mô hình trình diễn sử dụng phân NPK Lâm Thao khép kín trên cây lúa, cây màu, cây chè, cây ăn quả; cung ứng 18.600 tấn phân bón, 5,7 tấn thuốc bảo vệ thực vật; cung cấp trên 300.000 bộ tài liệu, tờ rơikỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho bà con nông dân.Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức 45 lớp đào tạo sơ cấp nghề cho 1.575 lao động nông thôn; cấp huyện và cơ sở đã phối hợp tổ chức 185 lớp đào tạo nghề cho 6.475lao động nông thôn, với các nghề chủ yếu là kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm, sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi, trồng rau an toàn, may công nghiệp.Phối hợp với các ngành chức năng trong việc hỗ trợ thông tin, xây dựng thương hiệu, tổ chức hội thảo xúc tiến thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là các mặt hàng nông sản có thế mạnh của tỉnh; tổ chức cho hàng trăm thành viên của các Hợp tác xã, Tổ hợp tác tham quan học tập kinh nghiệm tại tỉnh Hòa Bình, Thái nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái... giúp người nông dân kết nối, tiếp cận với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Trực tiếp hoặc phối hợp xây dựng, triển khai thực hiện các mô hình trình diễn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, giống mới như: Mô hình liên kết chăn nuôi gà thịt an toàn thực phẩm, mô hình trồng chè sử dụng chế phẩm sinh học, mô hình chuyển đổi cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả…

Hàng năm, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đề xuất nông dân, các nhà khoa học của tỉnh tham gia Chương trình tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức.

Ngoài ra các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới hội viên, nông dân về vai trò, vị trí của khoa học và công nghệ đối với sản xuất và đời sống, thông qua cuốn Thông tin Công tác Hội và trang Thông tin điện tử của Hội Nông dân tỉnh đã truyền thông các kiến thức, tiến bộ khoa học như kỹ thuật chăn nuôi gà thịt an toàn thực phẩm, sử dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi và trồng trọt nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường tới cán bộ, hội viên, nông dân; tổ chức cho hội viên nông dân tham gia các cuộc hội thảo, tham quan mô hình điểm sản xuất kinh doanh giỏi cho hiệu quả kinh tế cao; vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, phát huy sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, nhằm nâng cao trình độ kỹ thuật, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có chất lượng và hiệu quả cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm cho lao động nông thôn, xoá đói giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân.

Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ nhận thức của cán bộ, hội viên được nâng lên, nông dân đã biết áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất giúp giảm thiểu chi phí, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm; từ các cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông” đã có hàng trăm giải pháp, sáng kiến ứng dụng trong sản xuất và đời sống để tiết kiệm chi phí, giải phóng sức lao động, nâng cao hiệu quả lao động.

Tuy nhiên, Công tác khoa học và công nghệ trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn còn gặp một số khó khăn như: Kinh phí để tổ chức các lớp tập huấn, xây dựng các mô hình, đề tài, dự án triển khai thực hiện về ứng dụng khoa học và công nghệ chưa nhiều, tài liệu tuyên truyền chưa phong phú về nội dung, do vậy số người được tuyên truyền chưa nhiều, đề tài nghiên cứu chưa được sâu rộng. Để làm tốt công tác khoa học và công nghệ trong thời gian tới Hội Nông dân tỉnh xác định một số giải pháp chủ yếu sau: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Hội đối với công tác khoa học và công nghệ trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các cơ quan chức năng trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ; đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, ứng dụng chuyển giao khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống.  Xây dựng có hiệu quả các mô hình, dự án ứng dụng KH-CN, tổ chức cho hội viên, nông dân tham quan, học tập để nhân rộng mô hình.Tăng cường công tác đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội về kỹ năng tuyên truyền, phổ biến khoa học và công nghệ.
P. Loan - Lê Khôi

In tin    Phản hồi    Lượt truy cập: 38
 
 

© Bản quyền của Trung tâm nghiên cứu khoa học nông vận, Hội nông dân Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang điện tử trên Internet số: 20059/GP-BC, cấp ngày 5/9/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông
Phụ trách: Lê Văn Khôi, Giám đốc Trung tâm. 
Tel: 043.7958596; Fax: 043.7958597, Email: ttkhnv@khnv.org.vn