Các chương trình KH&CN
Bến Tre: Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất giống cây trồng, vật nuôi

Giống cây trồng, vật nuôi đang là vấn đề bức xúc của nhiều nông dân. Bởi hàng năm, lượng giống cung cấp cho nông dân là rất lớn nhưng các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu. Mặt khác, nhiều loại giống trôi nổi ngoài thị trường tự do rất khó đảm bảo chất lượng. Chính vì vậy, Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là đơn vị chủ lực đã không ngừng tìm tòi, nghiên cứu triển khai nhiều chương trình, dự án bước đầu đem lại kết quả khả quan.  


Bộ Khoa học và Công nghệ: Hỗ trợ các địa phương triển khai và thực hiện 44 dự án

Trong  năm 2014, thông qua “Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa  học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015” theo Quyết định số 1831/QĐ-TTg (gọi tắt là Chương trình nông thôn - miền núi), Bộ Khoa học và Công nghệ  đã hỗ trợ các địa phương triển khai và thực hiện 44 dự án với tổng kinh phí là 260.700 triệu đồng; trong đó hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ là 103.420 triệu đồng.   


Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội NDVN và Bộ Khoa học và Công nghệ ở địa phương

Thực hiện nội dung Chương trình phối hợp giữa Hội NDVN và Bộ Khoa học và Công nghệ, tính đến hết năm 2014, đã có 62  tỉnh, thành Hội và Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức ký kết Chương trình phối hợp hoạt động để định ra các nhiệm vụ hoạt động khoa học và công nghệ cụ thể trong giai đoạn từ 2011 đến 2015 của từng địa phương.  


Bà Rịa - Vũng Tàu: Chuyển giao khoa học kỹ thuật và công nghệ, phát triển nghề nuôi ong mật

Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học kỹ thuật và công nghệ, phát triển nghề nuôi o­ng mật theo hướng sản xuất hàng hóa ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” vừa được thực hiện với thời gian 24 tháng, bắt đầu từ tháng 4/2013 đến tháng 4 năm 2015.  


Hồng Dân (Bạc Liêu): Xây dựng được 6 mô hình nuôi thủy sản nước ngọt trên vùng đất phèn nhiễm mặn

Thực hiện Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi”, tỉnh Bạc Liệu vừa kết thúc Dự án Xây dựng các mô hình nuôi thủy sản nước ngọt trên vùng đất phèn nhiễm mặn ở huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.  


258 Dự án trồng trọt đã được triển khai

Qua 3 giai đoạn với 15 năm thực hiện, Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi” đã hoàn thành các mục tiêu đề ra. Chương trình đã thực hiện tốt việc chuyển giao và ứng dụng công nghệ cao vào các khâu của sản xuất nông nghiệp, trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, chế biến và phát triển công nghệ sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng biogas; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nông nghiệp, nông thôn và miền núi, hải đảo.  


Bắc Giang: Sản lượng nấm tươi hàng năm đạt khoảng 2.000 tấn

Thực hiện Dự án “xây dựng mô hình sản xuất giống nấm hàng hóa có năng suất, chất lượng cao và bảo quản, chế biến nấm tại tỉnh Bắc Giang” thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi” đã giúp các hộ trồng nấm trên địa bàn tỉnh chủ động sản xuất giống nấm và nấm thương phẩm đem lại hiệu quả kinh tế cao, giải quyết nhiều việc làm cho người lao động, góp phần xử lý phụ phẩm trong nông nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.  


Tổng kết Dự án trồng cây ba kích tím dưới tán cây lâm nghiệp (phần 3)

* Theo dõi khả năng sinh trưởng của Ba kích: nhóm nghiên cứu chọn 5 hộ có số lượng trồng nhiều để theo dõi khả năng sinh trưởng với số lượng 10 cây/hộ, kết quả thể hiện qua biểu số 02.  


Tổng kết Dự án trồng cây ba kích tím dưới tán cây lâm nghiệp (phần 1)

Vừa qua, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức nghiệm thu Dự án Trồng cây ba kích tím dưới tán cây lâm nghiệp do Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang thực hiện. Dự án được triển khai từ năm 2012, tại thôn Đồng Chu, xã Yên Định, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.  


< 1 2 3 4 5 6 7 > >>
 

© Bản quyền của Trung tâm nghiên cứu khoa học nông vận, Hội nông dân Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang điện tử trên Internet số: 20059/GP-BC, cấp ngày 5/9/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông
Phụ trách: Lê Văn Khôi, Giám đốc Trung tâm. 
Tel: 043.7958596; Fax: 043.7958597, Email: ttkhnv@khnv.org.vn