Tin địa phương
Yên Thành xây dựng thương hiệu mật ong Tràng Kè

Mỹ Thành (Yên Thành) là xã miền núi có nhiều loại sản phẩm nông nghiệp, trong đó, mật ong Tràng Kè đang được hoàn thiện hồ sơ thủ tục để cấp chứng nhận thương hiệu.  


Đak Đoa (Gia Lai): Hội thảo mô hình trồng bơ và sầu riêng xen trong vườn cà phê

Sáng 15-12-2017, Trạm Khuyến nông huyện Đak Đoa phối hợp với Huyện Đoàn, Phòng Kinh tế hạ tầng tổ chức Hội thảo đầu bờ đánh giá mô hình trồng bơ Booth và sầu riêng ghép xen canh trong vườn cà phê.  


Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các điểm kinh doanh cây mì giống

Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Tây Ninh vừa phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch khảm lá mì huyện Tân Châu tiến hành kiểm tra các điểm kinh doanh giống mì, phát hiện triệu chứng khảm lá xuất hiện ngay trên các bó cây mì giống...  


HND Quảng Nam: Tham dự Hội đồng xét duyệt đề cương, nghiệm thu các đề tài, dự án có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Thực hiện chương trình phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, trong năm 2017, đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tham dự Hội đồng xét duyệt đề cương, nghiệm thu các đề tài, dự án có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn như: gà tre Quế Sơn; Dinh dưỡng Yến Hội An; vườn sinh thái nông lâm kết hợp; lúa rẫy; sâm Ngọc Linh… Tham dự Hội thảo tập huấn startup và Tem điện tử do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức.  


HND Quảng Bình: Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội, hội viên, nông dân đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học

Trong năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục quán triệt và chỉ đạo thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2016-2020 theo văn bản số 05-CTr/HNDVN-BKH&CN ngày 30/9/2015.  


HND Hưng Yên: Tích cực chỉ đạo thực hiện chương trình phối hợp với Sở Khoa học & Công nghệ

Thực hiện Chương trình phối hợp số 09-CTPH/HNDT-Sở KH&CN, ngày 20 tháng 4 năm 2016 giữa Sở Khoa học & Công nghệ với Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên; Căn cứ vào Công văn số 63/SKHCN-KHTC, ngày 6 tháng 3 năm 2017 về việc xây dựng Kế hoạch KHCN năm 2017, ký Hợp đồng nhiệm vụ KHCN; Căn cứ Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2017 tỉnh Hưng Yên, Hội Nông dân tỉnh xây dựng Kế hoạch số 94- KH/HNDT ngày 21/03/2017 về việc tập huấn, chuyển giao KHKT và hỗ trợ mô hình ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất cho hội viên nông dân năm 2017.  


HND Cao Bằng: Giúp đỡ xã Quang Vinh thực hiện xây dựng nông thôn mớ

Trong năm 2017, Hội Nông dân tỉnh đã tích cực xây dựng các mô hình trình diễn. Tiếp tục chỉ đạo các mô hình xóa đói giảm nghèo bền vững, thực hiện trong năm 2014, 2015 về chăn nuôi lợn nái, nuôi dê sinh sản, bò sinh sản, trồng cây thanh long.  


Cao Bằng: Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật

Trong năm qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, tuyên truyền về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.  


Lai Châu: Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về KHKT

Trong năm 2017, bằng nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với ngành khoa học công nghệ đưa các kiến thức KHKT đến với hội viên nông dân.  


Kiên Giang: Tuyên truyền cho 172.973 lượt hội viên, nông dân

Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp đẩy mạnh các hoạt động tuyên tuyền, vận động hội viên nông dân thực hiện đường lối, chủ trương, cơ chế chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn để tạo sự đồng thuận cao và tổ chức thực hiện có hiệu quả trong sản xuất và đời sống.  


< 1 2 3 4 5 6 7 > >>
 

© Bản quyền của Trung tâm nghiên cứu khoa học nông vận, Hội nông dân Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang điện tử trên Internet số: 20059/GP-BC, cấp ngày 5/9/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông
Phụ trách: Lê Văn Khôi, Giám đốc Trung tâm. 
Tel: 043.7958596; Fax: 043.7958597, Email: ttkhnv@khnv.org.vn