Tin địa phương
Đak Đoa (Gia Lai): Hội thảo mô hình trồng bơ và sầu riêng xen trong vườn cà phê

Sáng 15-12-2017, Trạm Khuyến nông huyện Đak Đoa phối hợp với Huyện Đoàn, Phòng Kinh tế hạ tầng tổ chức Hội thảo đầu bờ đánh giá mô hình trồng bơ Booth và sầu riêng ghép xen canh trong vườn cà phê.  


Nâng cao vai trò của Hội Nông dân huyện Hòa Bình trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Sau 5 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”, Qua công tác khảo sát, thông kê, Hội Nông dân huyện đã đạt được những thành tích đáng phấn khởi trong việc lãnh đạo hội viên nông dân phát huy nội lực và ý chí quyết tâm cao, phấn đấu vượt qua khó khân, thiếu thôn, đưa nền nông nghiệp địa phương ngày càng phát triển với năng xuất, chất lượng cao, tăng thu nhập và tạo điều kiện thuận lợi trong việc tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới ngày thêm khởi sắc.  


Hậu Giang: Phát triển lúa gạo bền vững

Nhằm tạo đầu ra ổn định cho mặt hàng chủ lực của tỉnh Hậu Giang là cây lúa, thời gian qua, Hậu Giang đã đẩy mạnh các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất lúa gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm cho nông dân và đang mang lại nhiều hiệu quả.  


Xã Duy Ninh (Quảng Ninh, Quảng Bình): Phát triển mô hình nuôi hươu sao

Nuôi hươu sao lấy nhung đối với người dân huyện Quảng Ninh nói chung và xã Duy Ninh nói riêng không còn là mô hình mới. Đối tượng vật nuôi này đã xuất hiện trên địa bàn huyện cách đây hơn 20 năm. Cùng với thời gian, mô hình cũng đã có những thăng trầm và đến nay, Duy Ninh là địa phương duy trì, nhân rộng hiệu quả mô hình.  


HND Tiền Giang: Chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với ngành khoa học công nghệ

Thực hiện Chương trình phối hợp số 05-CTr/HNDVN-BKH&CN ngày 30/9/2015 về việc phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2016 – 2020, Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng chương trình phối hợp số 15-CTr/HND-SKH&CN ngày 25/7/2016 về việc phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2016-2020.  


Huyện Đất Đỏ: Kiểm soát tăng đàn thủy cầm, tránh cung vượt cầu

Từ đầu năm 2017 đến nay, đàn thủy cầm trên địa bàn tỉnh tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2016, trong đó huyện Đất Đỏ là địa bàn tăng nhiều nhất. Việc tăng đàn thủy cầm trên địa bàn huyện đã phá vỡ quy hoạch chăn nuôi của tỉnh nói chung và huyện Đất Đỏ nói riêng, đồng thời ảnh hưởng đến môi trường sống. Huyện Đất Đỏ đã đưa ra nhiều giải pháp để kiểm soát việc tăng đàn và quản lý môi trường nuôi.  


Quảng Ninh: Hội Nông dân tỉnh và Sở KHCN xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn

Thực hiện nhiệm vụ được phân công, năm 2017, Hội Nông dân tỉnh và các sở, ban ngành đã ký kế hoạch phối hợp hoạt động năm 2017 số 25-KHPH/HNDT-CSBN ngày 24/4/2017. Hội Nông dân tỉnh và Sở KHCN đã chỉ đạo Hội Nông dân, các Phòng chuyên môn có chức năng quản lý Khoa học và công nghệ cấp huyện phối hợp triển khai các hoạt động khoa học công nghệ tại từng địa phương.  


HND Hà Nam: Đẩy mạnh tuyên truyền về KHCN

Thực hiện chương trình phối hợp giữa 2 ngành, ngay từ đầu năm, Sở Khoa học và Công nghệ và Hội Nông dân tỉnh đã triển khai kế hoạch ký kết chương trình phối hợp giữa hai ngành và tổ chức tuyên truyền trên các ấn phẩm: Bản tin Khoa học và Công nghệ; Bản tin Kinh tế, Khoa học và Công nghệ, bản tin nông dân Hà Nam.  


Liên kết nuôi thỏ thương phẩm ở Lương Tài

Với đầu ra ổn định, hiệu quả kinh tế cao, nuôi thỏ thương phẩm đang được Hội Nông dân (HND) huyện Lương Tài đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn hội viên phát triển.  


Cát Tiên nỗ lực phát triển vùng nguyên liệu diệp hạ châu

Mỗi hecta diệp hạ châu cho thu nhập từ 150-170 triệu đồng/vụ. Hiệu quả hơn nhiều so với các loại cây trồng khác, nên nếu có đầu ra, diện tích sản xuất diệp hạ châu ở Cát Tiên có thể tăng gấp nhiều lần hiện nay.  


< 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
 

© Bản quyền của Trung tâm nghiên cứu khoa học nông vận, Hội nông dân Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang điện tử trên Internet số: 20059/GP-BC, cấp ngày 5/9/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông
Phụ trách: Lê Văn Khôi, Giám đốc Trung tâm. 
Tel: 043.7958596; Fax: 043.7958597, Email: ttkhnv@khnv.org.vn