Tin vắn
Liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp ngày càng phát triển

Hiện nay, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị được đẩy mạnh, ngày càng đa dạng, đặc biệt là liên kết góp vốn đầu tư sản xuất và liên kết bao tiêu sản phẩm.  


Giá sữa thu mua của Vinamilk cao hơn 171% so với thế giới

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cho biết: Giá sữa Công ty mua tại Nghệ An là 12.727 đồng/lít, cao hơn với giá sữa của thế giới từ 131-171%.  


Cơ giới hóa nông nghiệp tiếp tục phát triển

Thời gian qua, hiệu quả từ việc hỗ trợ nông dân đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp khá rõ rệt, góp phần giải phóng sức lao động, tiết kiệm thời gian và tăng thu nhập cho nông dân.  


Năng suất, thu nhập cao hơn sau khi học nghề

Trong giai đoạn 2010 - 2013, số lao động nông thôn đã học nghề nông nghiệp là 680.371 người, trong đó có 563.298 người có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề nông nghiệp, nhưng năng suất, thu nhập cao hơn, đạt 82,79% cao hơn gần 4% so với bình quân chung của cả nước.  


Bảo hiểm chăn nuôi chưa được các hộ sản xuất hưởng ứng

Dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam chưa được các hộ sản xuất hưởng ứng, trong khi họ phải chịu tác hại rất lớn của thiên tai, dịch bệnh, thời tiết, khí hậu và giá cả thị trường biến động bất thường.  


Ứng dụng khoa học công nghệ có nhiều đột phá

Thời gian qua, công tác ứng dụng khoa học công nghệ ở nước ta có nhiều đột phá. Cùng với việc đẩy nhanh ứng dụng khoa học công nghệ, chất lượng nông sản và công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được quan tâm quản lý tốt hơn.  


Chương trình, giáo trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn chưa đáp ứng nhu cầu thực tế

Thời gian qua, chương trình, giáo trình đào tạo nghề lao động nông thôn đã được chú trọng hơn nhưng vẫn còn có khoảng cách so với nhu cầu thực tế.  


Nghiên cứu thành lập Quỹ xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương

Để có cơ sở đề xuất việc thành lập Quỹ xây dựng nông thôn mới, Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 đã tiến hành nghiên cứu thực tế tại 7 tỉnh, thành phố, đại diện cho 3 miền Bắc, Trung, Nam là: Hà Nội, Phú Thọ, Quảng Trị, Gia Lai, Đồng Nai và Kiên Giang.  


Chuyển dịch cơ cấu tạo động lực mới cho tăng trưởng ngành nông nghiệp

Trong thời gian qua, việc chuyển dịch cơ cấu đã tạo động lực mới cho tăng trưởng ngành nông nghiệp, giúp ngành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, nhất là trong năm 2017, một năm đầy thử thách về thiên tai, thị trường.  


< 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
 

© Bản quyền của Trung tâm nghiên cứu khoa học nông vận, Hội nông dân Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang điện tử trên Internet số: 20059/GP-BC, cấp ngày 5/9/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông
Phụ trách: Lê Văn Khôi, Giám đốc Trung tâm. 
Tel: 043.7958596; Fax: 043.7958597, Email: ttkhnv@khnv.org.vn