13/12/2018
Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII

Qua 3 ngày làm việc (11-13/12), với tinh thần và trách nhiệm cao, Ðại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng như Báo cáo của Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa VI; Ðiều lệ Hội Nông dân Việt Nam (bổ sung, sửa đổi); Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2013 - 2018 và thông qua Nghị quyết Ðại hội, với 14 chỉ tiêu, năm nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ðại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam khóa VII gồm 119 đồng chí; bầu Ban Thường vụ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII gồm 21 đồng chí. Bầu lại các đồng chí: Lương Quốc Ðoàn; Phạm Tiến Nam; Ðinh Khắc Ðính giữ chức Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa VII và bầu bổ sung hai đồng chí: Bùi Thị Thơm; Nguyễn Xuân Ðịnh vào chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VII. Ðồng chí Thào Xuân Sùng được bầu lại làm Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, với 100% số phiếu tán thành.

 Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VII Thào Xuân Sùng phát biểu tại buổi bế mạc : Các văn kiện được thông qua tại Ðại hội lần này thể hiện sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước, khai thác thời cơ, thuận lợi, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI, góp phần thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng.

Ðại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam với tinh thần "Dân chủ - Ðoàn kết - Ðổi mới - Hội nhập - Phát triển"./.

Hương Chu

In tin    Phản hồi    Lượt truy cập: 466
 
 

© Bản quyền của Trung tâm nghiên cứu khoa học nông vận, Hội nông dân Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang điện tử trên Internet số: 20059/GP-BC, cấp ngày 5/9/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông
Phụ trách: Lê Văn Khôi, Giám đốc Trung tâm. 
Tel: 043.7958596; Fax: 043.7958597, Email: ttkhnv@khnv.org.vn