19/06/2018
Cả nước có 7.324 trang trại có liên kết sản xuất

Hiện nay, kinh tế nông hộ và kinh tế trang trại không chỉ là những đơn vị kinh tế tự chủ trong liên kết mà còn có tính độc lập cao trong kinh doanh. Trong kinh tế hộ, liên kết được thực hiện rộng rãi nhất ở loại hình trang trại.

Năm 2016, cả nước có 7.324 trang trại có liên kết sản xuất, chiếm 21,9% tổng số trang trại. Ngoài ra còn có 25,3 nghìn hộ tham gia liên kết sản xuất với các đơn vị cung cấp chứng nhận VietGAP và 619,3 nghìn hộ tham gia liên kết sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn. Bình quân mỗi cánh đồng lớn có 273,8 hộ tham gia. Diện tích gieo trồng của cánh đồng lớn được ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm trước khi sản xuất là 169,2 nghìn ha, chiếm 29,2% tổng số diện tích gieo trồng của các cánh đồng lớn. Tỷ lệ diện tích của cánh đồng lớn trồng mía được ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm trước khi sản xuất đạt 96,5%, trồng ngô 76,3 %, trồng chè búp 53,3%, trồng lúa 26,5%, trồng  rau 10,2%./.

Hương Chu

In tin    Phản hồi    Lượt truy cập: 100
 
 

© Bản quyền của Trung tâm nghiên cứu khoa học nông vận, Hội nông dân Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang điện tử trên Internet số: 20059/GP-BC, cấp ngày 5/9/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông
Phụ trách: Lê Văn Khôi, Giám đốc Trung tâm. 
Tel: 043.7958596; Fax: 043.7958597, Email: ttkhnv@khnv.org.vn