20/01/2019
Hội Nông dân Quảng Ninh: Vận động nông dân xây dựng nông thôn mới gắn với triển khai bằng nhiều mô hình cụ thể thiết thực, hiệu quả

Xác định xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của tổ chức Hộicác cấp Hội trong tỉnh tăng cường, mở rộng mô hình liên kết sản xuất, đẩy mạnh tuyên truyền vận động và hướng dẫn phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, các mô hình liên kết sản xuất trong nông nghiệp gắn với đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động, củng cố, thành lập và đi vào hoạt động có hiệu quả 42 Câu lạc bộ nông dân theo ngành nghề quy mô cấp huyện, cấp xã, cụm xã với gần 2.000 thành viên tham gia là các hộ sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu, quản lý các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, các hợp tác xã, các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP. Vận động thành lập, bảo trợ hoạt động 47 câu lạc bộ ngành nghề, 39 tổ hợp tác, 73 HTX, 157 mô hình sản xuất, góp phần thực hiện tốt tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất.

Đẩy mạnh, phát triển các mô hình bảo vệ môi trường nông thôn: Các cấp Hội chủ động xây dựng 638chi Hội “Đẹp nhà, sạch đường, sạch đồng ruộng” theo hướng dẫn chỉ đạo của tỉnh Hội, xây dựng 81 bể thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các khu sản xuất; 215 hầm biogas, xây dựng các mô hình xử lý rác thải; mô hình ứng dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi....; tập trung chỉ đạo, triển khai các hoạt động giúp đỡ xã nghèo xây dựng nông thôn mới đã hỗ trợ xây dựng được 33 mô hình giảm nghèo bền vững cho 639 hộ, tổng kinh phí hỗ trợ 6,59 tỷ đồng; từ nguồn vận động hội viên nông dân quyên góp ủng hộ XD nông thôn mới, đã hỗ trợ 01 máy trộn bê tông, trị giá 13 triệu đồng cho xã Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ; xây dựng 28 công trình vệ sinh trị giá 84 triệu đồng cho thôn Tân Đức, xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà và xây 01 công trình nước sinh hoạt, trị giá 145 triệu đồng cho 20 hộ đồng bào Dao vùng biên giới và 02 điểm trường học tại thôn Phiêng Sáp, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu. Các cấp Hội đã huy động ủng hộ trực tiếp giúp đỡ 21.202 hộ hội viên nghèo, khó khăn với 219.986 ngày công, cho vay không lấy lãi 11,4 tỷ đồng vốn phát triển sản xuất, trực tiếp giúp đỡ 1.632 hộ nông dân vươn lên thoát nghèo.

iếp tục duy trì, mở rộng mô hình “Chi Hội nông dân tự quản an ninh trật tự” do tổ chức Hội chỉ đạo và triển khai. Tại các mô hình, hội viên nông dân chủ động sinh hoạt, tuyên truyền phổ biến pháp luật, tổ chức các hoạt động tự quản về an ninh trật tự tại thôn, bản; phối hợp với các đồn biên phòng tổ chức 2.043 buổi tuyên truyền phổ biến tới 110.811 lượt cán bộ, hội viên nông dân về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, tham gia xây dựng “điểm sáng vùng biên”, tuần tra tự quản đường biên, mốc giới, góp phần giữ vững an ninh chủ quyền biên giới quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong nông thôn.

 

Minh Hằng

In tin    Phản hồi    Lượt truy cập: 34
 
 

© Bản quyền của Trung tâm nghiên cứu khoa học nông vận, Hội nông dân Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang điện tử trên Internet số: 20059/GP-BC, cấp ngày 5/9/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông
Phụ trách: Lê Văn Khôi, Giám đốc Trung tâm. 
Tel: 043.7958596; Fax: 043.7958597, Email: ttkhnv@khnv.org.vn