17/08/2019
Hội Nông dân Thành phố Hải Phòng đẩy mạnh hoạt động phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ

 

Thực hiện chương trình ký kết phối hợp giữa Hội Nông dân thành phố và  Sở Khoa học và Công nghệ (2016 - 2020; Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố đã xây dựng kế hoạch đồng thời chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, quận xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo hội viên, nông dân về vai trò của khoa học và công nghệ đối với phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền các mô hình, các điển hình tiên tiến của nông dân trong hoạt động sáng tạo cũng như ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất. Chú trọng các hoạt động tuyên truyền về lợi ích xã hội của việc sản xuất và sử dụng các sản phẩm hàng hóa nông - lâm - thủy sản có chất lượng cao, an toàn với sức khỏe cộng đồng. Vận động nông dân ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền qua các kênh như: Bản tin công tác Hội và trang web của Hội Nông dân thành phố, vận động hội viên nông dân thành phố tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ để nâng cao hiệu quả trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và nâng cao một bước nhận thức cho cán bộ hội viên nông dân về vị trí vai trò của khoa học và công nghệ, trình độ ứng dụng. Duy trì và thành lập mới các mô hình, câu lạc bộ Khoa học kỹ thuật nhà nông. Trong 9tháng đầu năm 2019, các cấp Hội thành lập 43 tổ Hợp tác kinh tế tại các quận, huyện. Các mô hình đã phát huy vai trò kinh tế hộ gia đình, tổ nhóm liên kết sản xuất trên các lĩnh vực nông, lâm, ngư, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ tiêu thụ, chế biến sản phẩm; giúp hội viên nông dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ nông thôn gắn với vận động thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã và tổ chức các lớp đào tạo nâng cao năng lực để nông dân tự tin, làm chủ thể trong quá trình xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững…

Sở Khoa học và Công nghệ: Đã chỉ đạo, giao cho Trung tâm Thông tin KH&CN phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở, các cấp Hội nông dân thành phố, các quận, huyện để thực hiện hoạt động tuyên truyền theo các nội dung:

Trung tâm Thông tin KH&CN phát hành Bản tin KH&CN phục vụ Chương trình xây dựng Nông thôn mới đến tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn thành phố với tần suất 1 bản tin/tuần với nhiều nội dung thiết thực phục vụ sản xuất và đời sống của bà con nông dân Hải Phòng. Đến nay đã xuất bản và phát hành 45 bản tin với các nội dung: Nông lịch, các vấn đề cần lưu ý trong sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản…; khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, các quy trình kỹ thuật nuôi trồng, hướng dẫn cách phòng, chống dịch bệnh gây cho hại cây và cho vật nuôi…; giới thiệu các mô hình sản xuất, các kỹ thuật tiến bộ, các giống cây, con, phân bón mới có thể áp dụng trong sản xuất…; kiến thức khoa học phục vụ đời sống hàng ngày, như: cách phòng chống dịch bệnh, cách bảo vệ sức khỏe khi chuyển mùa, bảo vệ môi trường…

 Xây dựng CSDL thông tin KH&CN phục vụ xây dựng NTM với 300 biểu ghi cung cấp toàn văn tài liệu KH&CN, 150 phim KH&CN thuộc các lĩnh vực Chăn nuôi; Trồng trọt; Nuôi trồng thủy, hải sản; Nông-Lâm-Ngư nghiệp khác; Mội trường nông thôn; chăm sóc và bảo vệ sức khỏe; Tri thức khoa học khác nhằm góp phần phục vụ công cuộc xây dựng NTM tại Hải Phòng. Được tích hợp, khai thác và sử dụng trực tuyến tại địa chỉ: hpstic.vn và trên cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN Hải Phòng. Tính đến nay, CSDL thông tin KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới đã có hơn 134.000 lượt truy cập

Đẩy mạnh tập huấn Khoa học kỹ thuật cho nông dân

Năm 2019, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ đã tổ chức 20 cuộc Tập huấn, phổ biến 40 công nghệ và nhóm công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, sản phẩm mới trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ môi trường, năng lượng mới, công nghệ tự động hóa, công nghệ vật liệu mới cho 2.351 đại biểu đại diện lãnh đạo các xã; đại diện hội nông dân, hội phụ nữ, đại diện các hộ chăn nuôi trang trại, gia trại, các hộ sản xuất rau an toàn, đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Đồng thời cử cán của Trung tâm làm giảng viên cho 06 lớp tập huấn của các mô hình khoa học công nghệ tổng hợp cấp quận huyện chuyển tiếp từ năm 2018 sang năm 2019; 02 lớp tập huấn của Hội nông dân thành phố và UBND huyện Tiên Lãng năm 2019.

Tích cực xây dựng dự án KH&CN, xây dựng và chuyển giao các mô hình ứng dụng KH&CN cho nông dân

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố triển khai các dự án KH&CN, xây dựng và chuyển giao các mô hình ứng dụng KH&CN cho nông dân thông qua Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng bao gồm:

Nghiên cứu, lựa chọn và triển khai áp dụng 11 mô hình ứng dụng KH&CN tại 05 huyện của thành phố với tổng kinh phí là 4.163.190.000 đồng, trong đó ngân sách thành phố hỗ trợ là 1.944.520.000 đồng, nguồn khác là 2.218.670.000 đồng. Kết quả triển khai các mô hình có hiệu quả thiết thực góp phần đa dạng hóa giống cây, con, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường nông thôn.

Thông qua thực hiện chương trình phối hợp hoạt động đã được triển khai tích cực, có hiệu quả thiết thực và được thể hiện rõ nét trong các nội dung phối hợp. Lãnh đạo hai bên đã quan tâm tới công tác chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện chương trình trong toàn bộ hệ thống các cấp Hội. Nhận thức chung của các cấp Hội, cán bộ, hội viên, nông dân về vị trí, vai trò của khoa học công nghệ cao được nâng lên, tích cực ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ vào phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Trong quá trình phối hợp hoạt động đưa khoa học kỹ thuật về cho nông dân, trình độ cán bộ của các cấp Hội ngày càng được nâng lên rõ rệt. Công tác vận động, hướng dẫn, khuyến khích, hỗ trợ hội viên, nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ cao vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã làm cho vai trò của các chi, tổ hội, câu lạc bộ nông dân các nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; cán bộ khuyến nông tự nguyện thể hiện rõ nét. Qua đó nâng cao một bước nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về vị trí và vai trò của khoa học công nghệ cao, trình độ ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống, khoa học công nghệ áp dụng trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thực sự đóng vai trò quyết định và tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và có thương hiệu bền vững.

H.P

In tin    Phản hồi    Lượt truy cập: 46
 
 

© Bản quyền của Trung tâm nghiên cứu khoa học nông vận, Hội nông dân Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang điện tử trên Internet số: 20059/GP-BC, cấp ngày 5/9/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông
Phụ trách: Lê Văn Khôi, Giám đốc Trung tâm. 
Tel: 043.7958596; Fax: 043.7958597, Email: ttkhnv@khnv.org.vn