06/08/2019
Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp hoạt động với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh trong năm 2019

 

Thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Khoa học & Công nghệ giai đoạn (2016 – 2020); Hội Nông dân tỉnh và Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp số 04/CTr-HNDT-KH&CN ngày 06/4/2016 “ Về việc phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân tỉnh và Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020”. Căn cứ Chương trình phối hợp, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến hội viên, nông dân về vai trò của Khoa học và Công nghệ (KHCN) đối với phát triển kinh tế xã hội, các tiến bộ kỹ thuật về KHCN trong sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản, việc bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm...

Xác định việc đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao năng suất lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp là nhiệm vụ quan trọng. Ngay từ đầu năm 2019, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp Hội phối hợp triển khai các hoạt động ứng dụng KHCN để nâng cao hiệu quả trong sản xuất, khai thác tiềm năng thế mạnh của từng gia đình, từng địa phương; vận động cán bộ, hội viên nông dân mạnh dạn ứng dụng, đầu tư khoa học công nghệ, từng bước thay đổi tư duy, tập quán sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, áp dụng tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, góp phần phát triển bền vững, nâng cao thu nhập và bảo vệ môi trường.

          Bằng nhiều hình thức tuyên truyền như: viết tin bài tuyên truyền trên Bản tin Nông dân Ninh Bình, tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, thông qua sinh hoạt chi Hội, câu lạc bộ nông dân v.v…; Hội Nông dân tỉnh đã phát hành 8.000 cuốn Bản tin Nông dân Ninh Bình cấp miễn phí đến 100% chi Hội trong đó có chuyên mục “ Nhà nông cần biết” đăng tải nội dung hướng dẫn chuyển giao, ứng dụng KHKT; tuyên truyền trên Website Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình để chuyển tải kịp thời đến cán bộ, hội viên nông dân về các kiến thức KHKT, những gương điển hình trong việc ứng dụng hiệu quả tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, những kinh nghiệm làm giàu của Hội viên nông dân trong tỉnh và cả nước, quảng bá và giới thiệu sản phẩm của nông dân.

          Đẩy mạnh tập huấn, xây dựng mô hình

Các cấp Hội đã phối hợp với các ngành tổ chức tập huấn, chuyển giao KHKT được 572 buổi cho 57.319 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham gia với nhiều nội dung thiết thực như: kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, sử dụng phân bón - thuốc bảo vệ thực vật có hiệu quả, kỹ thuật nuôi trồng thủy sản; sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm an toàn… Các cấp Hội đã xây dựng 303 mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, trong đó Hội Nông dân tỉnh đã triển khai 3 mô hình theo Nghị quyết 39 của HĐND tỉnh: Mô hình sản xuất rau theo hướng hữu cơ ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích 2ha tại xã Khánh Cư (Yên Khánh); Mô hình chuyển đổi đất kém hiệu quả sang trồng chuối, nuôi cá với tổng diện tích 5ha tại xã Yên Mỹ (Yên Mô) và Mô hình sản xuất rau theo hướng hữu cơ ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích 2ha tại xã Lạng Phong (Nho Quan); Triển khai Đề tài: Xây dựng mô hình xử lý rác thải sinh hoạt bằng lò đốt CNC330 tại xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn.Triển khai 05 mô hình ứng dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi; 36 mô hình trồng trọt; 44 mô hình chăn nuôi. Tổ chức thăm quan một số mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu; tổ chức hội nghị thăm quan, trao đổi kinh nghiệm nhân rộng mô hình trang trại tổng hợp với tổng kinh phí là 5.225.000.000 đồng, trong đó: ngân sách sự nghiệp khoa học: 1.565.000.000 đồng; kinh phí của Hội Nông dân tỉnh là: 100.000.000 đồng; kinh phí huy động từ nguồn khác: 3.560.000.000 đồng.

Thông qua ứng dụng KHCN vào sản xuất đã có nhiều giải pháp sáng tạo của nông dân đi vào cuộc sống, các giải pháp đều xuất phát từ thực tế và có tính ứng dụng rất cao. Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tiếp tục phối hợp hoạt động với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh và xây dựng kế hoạch về khoa học và công nghệ năm 2020 như sau:

          - Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền trong ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất thông qua cơ quan thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử và Bản tin Nông dân Ninh Bình nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về vị trí, vai trò của khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; hướng dẫn và hỗ trợ nông dân ứng dụng các thành tựu KHCN để nâng cao hiệu quả trong sản xuất, đảm bảo môi trường; tổ chức cho các hộ nông dân thăm quan các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả cao.

          - Hướng dẫn nông dân tham gia liên kết trong sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển kinh tế tập thể; vận động nông dân dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất để thuận lợi cho ứng dụng khoa học, công nghệ mới vào sản xuất.

          - Đẩy mạnh các hoạt động bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm sáng tạo của nông dân.

 N.B

In tin    Phản hồi    Lượt truy cập: 39
 
 

© Bản quyền của Trung tâm nghiên cứu khoa học nông vận, Hội nông dân Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang điện tử trên Internet số: 20059/GP-BC, cấp ngày 5/9/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông
Phụ trách: Lê Văn Khôi, Giám đốc Trung tâm. 
Tel: 043.7958596; Fax: 043.7958597, Email: ttkhnv@khnv.org.vn