07/09/2018
Hội thảo “Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Nhật bản - Những bài học kinh nghiệm”

Trong 2 ngày 6-7/9/2018 , tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Viện nghiên cứu Đông Á Nhật Bản tổ chức Hội thảo “Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Nhật bản - Những bài học kinh nghiệm”. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Vương Đình Huệ đã đánh giá cao sáng kiến của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trong việc tổ chức Hội thảo tập huấn. Hội thảo diễn ra đúng vào thời điểm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đang tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 (khóa X) về nông nghiệp - nông dân - nông thôn. Phát biểu của Phó Thủ tướng khẳng định, nông nghiệp - nông dân - nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; là cơ sở và nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế Việt Nam nhanh và bền vững; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước. Vì vậy, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng để phát triển đồng bộ, toàn diện nông nghiệp, nông thôn, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người nông dân.

Bài phát biểu của ông A-ra-ta Ta kê bê, Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản; phát biểu của ông Ku-ni-ô U mê đa, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam không chỉ khẳng định tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản bền vững, mà còn khẳng định sự tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam nhiều hơn nữa trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn  Việt Nam. 

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông Dân Việt Nam thuyết trình chuyên đề về “Hội Nông dân Việt Nam giữ vai trò trung tâm và nòng cốt trong vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới”. Bài phát biểu nêu rõ: ngay từ khi bắt đầu thành lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định vị trí, vai trò của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam, đó là “Nông dân là đại đa số dân tộc, do đó, vấn đề nông dân là nền tảng của vấn đề dân tộc”. Trong công cuộc đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò chủ thể của giai cấp nông dân, vai trò trung tâm và nòng cốt của Hội Nông dân Việt Nam. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã khẳng định: “Trong mối quan hệ mật thiết giữa nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nông dân là chủ thể của quá trình phát triển, xây dựng nông thôn mới”; và ngày 03/12/2009, Ban Bí thư Trung ương Đảng có Kết luận số 61 về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”; ngày 10/5/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 673 “Về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn giai đoạn 2011- 2020”.

Đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đã khẳng định thế mạnh của nông nghiệp Nhật Bản là đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật, nhất là ứng dụng công nghệ cao để tạo ra những sản phẩm nông nghiệp an toàn, năng suất, chất lượng, giá trị cao. Đối với nông dân Việt Nam có thế mạnh là thông minh, cần cù, chăm chỉ, chịu khó, nên sự hợp tác phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn giữa Việt Nam và Nhật Bản là rất có triển vọng./.

Hương Chu

In tin    Phản hồi    Lượt truy cập: 329
 
 

© Bản quyền của Trung tâm nghiên cứu khoa học nông vận, Hội nông dân Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang điện tử trên Internet số: 20059/GP-BC, cấp ngày 5/9/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông
Phụ trách: Lê Văn Khôi, Giám đốc Trung tâm. 
Tel: 043.7958596; Fax: 043.7958597, Email: ttkhnv@khnv.org.vn