03/06/2019
Nông dân Hậu Giang đóng góp 242,5 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới với số tiền

 

Trong những năm qua, các cấp Hội trong tỉnh đã vận động hiệu quả cán bộ, hội viên nông dân phát huy vai trò “chủ thể” và trách nhiệm, quyền lợi của mình đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng nông thôn mới. Các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bằng những việc làm thiết thực như: Thành lập tổ hùn vốn cất nhà, toàn tỉnh có 168 tổ, thơi gian qua đã cất được 1.272 căn nhà, tổng trị giá 30,643 tỷ đồng, tham gia xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp, xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường nông thôn đã xây dựng được 169 ấp/khu vực làm điểm chỉ đạo nông dân tham gia bảo vệ thực vật, 129 tổ dặm vá đường và tổ cứu hộ, cứu nạn giao thông. Triển khai dự án hố xử lý rác thải, hỗ trợ thùng ủ xử lý rác thải hữu cơ cho nông dân. Hội viên nông dân hiến đất và đóng góp tiền, của và ngày công lao động để xây dựng sửa chữa 1.124 cầu, dặm vá 2.206,79 km đường giao thông, thủy lợi nội đồng, nạo vét, đắp bờ bao với 7.906, 387 m3 và các công trình phúc lợi xã hội khác với số tiền trên 242,5 tỷ đồng và 503.148 ngày công lao động.

Thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” xây dựng gia đình nông dân văn hóa, nếp sống văn minh nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội, phòng chống các tệ nạn xã hội, đến nay có 128.749 hộ nông dân đạt dnah hiệu gia đình văn hóa, đạt 92,15% trong số hộ nông dân, góp phần cùng tỉnh xây dựng được 01 đơn vị cấp huyện, 27/54 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

                                                                                      Chu Hương

In tin    Phản hồi    Lượt truy cập: 39
 
 

© Bản quyền của Trung tâm nghiên cứu khoa học nông vận, Hội nông dân Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang điện tử trên Internet số: 20059/GP-BC, cấp ngày 5/9/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông
Phụ trách: Lê Văn Khôi, Giám đốc Trung tâm. 
Tel: 043.7958596; Fax: 043.7958597, Email: ttkhnv@khnv.org.vn